Om Elektronisk Undervisningsforlag AS

Elektronisk Undervisningsforlag AS utvikler og selger lærebøker 
til grunnskoler og trafikkskoler.

Grunnskole
Grunntall 1-10 er et svært populært læreverk. Det dekker kompetansemålene i matematikk for hele grunnskolen i  henhold til Kunnskapsløftet  2006. Grunntall har vært kjent for mange på ungdomstrinnet siden L97. Til Kunnskapsløftet 2006 utvidet forlaget serien til også å omfatte barnetrinnet. Grunntall 1-10 er dermed i dag et gjennomgående og helhetlig matematikkverk for hele grunnskolen.
Les mer.

Kjøreopplæring
Klar, ferdig, kjør! er en lettlest og oversiktlig lærebok for førerkort kl. B. Teoristoffet er praktisk tilrettelagt og følger progresjonen i kjøreopplæringen.
Les mer.